Menu

Vizia  Consulting - Vaš poslovni servis!

office@vizia-consulting.me

Vizia Consulting d.o.o. Herceg Novi

Izabela Popović, dipl.prav.
Izvršni direktor
Tel. +382 69 461 806
E-mail: izabela.popovic@vizia-consulting.me
CV-Izabela Popovic
Petar Popović, dipl.ecc
Konsultant
Tel. +382 69 820 845
E-mail: petar.popovic@vizia-consulting.me
CV-Petar Popovic
Borislav Popović
Konsultant
Tel. +382 67 361 091
E-mail: borislav.popovic@vizia-consulting.me

 

kontakt Forma

Adresa

Poslovni centar Novi 
Meljine, Zemunska 143
Herceg Novi
Crna Gora

Telefon: + 382 69 461 806

office@vizia-consulting.me