Menu

Vizia  Consulting - Vaš poslovni servis!

office@vizia-consulting.me

Naša obaveza

Vi i Vaš posao, bićete predmet naše pune brige i posvećenosti tokom 24h. Kao rezultat toga, posao će biti obavljen profesionalno, tačno, kvalitetno i uz punu diskreciju.

Cijenjenim klijentima i poslovnim partnerima obezbjeđujemo usluge primjerene vrsti njihove djelatnosti i obimu i načinu poslovanja. Sve poslove i knjiženja vrše stručni i kompetentni profesioanalci, uz pomoć savremenih aplikativnih softvera i opreme.

RAČUNOVODSTVO I KNJIGOVODSTVO

 • Vođenje poslovnih knjiga u skladu sa važećim zakonskim propisima i  računovodstvenim standardima

     Kompletna sintetika i analitika u skladu sa zakonom o računovodstvu i reviziji ​ (glavna knjiga,       analitike kupaca i dobavljača, analitike osnovnih sredstava sa svim potrebnim                                   obračunima, lična primanja...),

 • Sastavljanje finasijskih izvještaja - godišnjih, periodičnih i po posebnom zahtjevu,
 • Robno materijalno knjigovodstvo,
 • PDV evidencija sa obračunom PDV-a i izradom knjiga ulaznih i izlaznih faktura.

FINANSIJSKA OPERATIVA I RADNI ODNOSI

 • Obračun i isplate zarada zaposlenih po želji poslodavca, izradu IOPPD obrasca,
 • Obračun porodiljskog odsustva i bolovanje preko 60 dana, refundacije,
 • Obračun autorskih honorara sa kompletnim uplatama doprinosa i poreza,
 • Gotovinska operativa sa poslovnim bankama,
 • Obračun kamata po dužničko povjerilačkim odnosima,
 • Obračun putnih naloga u zemlji i inostranstvu,
 • Prijave i odjave radnika, kadrovsku obrada dokumentacije, kurirske usluge,
 • Pripremamo ugovore o radu, sporazumne raskide i sva ostala akta u vezi radnog odnosa.

POSLOVNO - PRAVNE USLUGE

 • Sve vrste konsultacija kod osnivanja privrednih društava, objašnjenja zakona koji su vezani za privredna društva,
 • Registracija preduzeća i preduzetnika, sprovođenje kompletne procedure (CRPS, Banke, odobrenja...)  
 • Promjene u registraciji i likvidacija preduzeća,
 • Izrada svih vrsta internih akata - pravilnika, procedura, odluka i sl.,
 • Zastupanje u poreskim i upravnim postupcima,
 • Zastupanje i vođenje disciplinskih postupaka,
 • Izrada biznis plana za potrebe klijenta,
 • Izrada periodičnih bilansa za potrebe tendera, kreditnih linija, dozvoljenih minusa i slično,
 • Pomoć klijenatima oko zakonske ispravnosti  ugovora koje žele da sklope (zakon o računovodstvu, PDV-u i dr).
 • Pružanje usluge dostupnosti svih zakona i propisa objavljenih u službenim listovima i ostalim publikacijama.

PORESKI SAVJETI I KONSALTING

 • Kompletna saradnja sa Poreskom upravom (potvrde, komunikacija, usaglašavanja, prijave, odjave, kontrole i sl.)
 • Obavještavanje klijenata o svim poreskim promjenama putem E-mail-a ili na drugi način,
 • Informacije o dobiti na mjesečnom nivou i ukazivanje klijentima na određene povlastice,
 • Sve vrste konsultacija o specifičnim poreskim tretmanima,
 • Sve vrste konsultacija u vezi Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica (preduzetnici, ostali).
 • Konsultacije, obrada i predaja godišnje prijave poreza na dohodak fizičkih lica,
 • Pomoć kod paušalno oporezivih obveznika, a vezano za Poresku upravu i vođenje evidencija za njihove potrebe.